AKTIVITI | FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
2017
 
Aktiviti
Tarikh
Lokasi
2.
Tarikh
29 Mar 2017
Lokasi
Bilik Sidang
3.
Tarikh
09 - 10 Mar 2017
Lokasi
4.
Tarikh
22 Feb 2017
Lokasi
Auditorium, Faculty of Educational Studies
5.
Tarikh
15 Feb 2017
Lokasi
Auditorium FPP
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389468210
0389480119
AACSB International SIRIM UKAS