Jabatan | FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN

jabatan

Fakulti Pengajian Pendidikan terdiri daripada enam
jabatan
iaitu


Jabatan Asas Pendidikan,
Jabatan Pengajian Sukan,

Jabatan Pendidikan Sains &Teknikal,
Jabatan Pendidikan Bahasa & Kemanusiaan ,
Jabatan Pemajuan Profesional & Pendidikan Lanjutan
dan Jabatan Pendidikan Kaunselor & Psikologi Kaunseling

LATAR BELAKANG JABATANJabatan Pendidikan Kaunselor dan Psikologi Kaunseling (JPKPK) merupakan salah...selanjutnya...
LATAR BELAKANG JABATAN Jabatan Pemajuan Profesional dan Pendidikan Lanjutan (dahulunya dikenali...selanjutnya...
Jabatan Asas Pendidikan (JAP) Adalah satu daripada enam jabatan yang ditubuhkan apabila...selanjutnya...
LATAR BELAKANG JABATAN Jabatan Pengajian Sukan mula beroperasi pada 1 Mei 2004. Entiti asal...selanjutnya...
LATAR BELAKANG JABATAN Jabatan Pendidikan Sains dan Teknikal merupakan salah satu daripada enam...selanjutnya...
LATAR BELAKANG JABATAN Jabatan Pendidikan Bahasa dan Kemanusiaan (JPBK) merupakan salah satu...selanjutnya...