Perkhidmatan | FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN

perkhidmatan

Perkhidmatan yang disediakan di UPM merupakan unit
integrasi daripada infrastruktur yang dirancang untuk
mempamerkan perkhidmatan yang terdapat di UPM
sekaligus menyokong dan membantu misi pendidikan
universiti secara berterusan selain meningkatkan kualiti
kehidupan di kampus.