DOKUMEN | FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN

DOKUMEN


Latihan Mengajar dan Internship
1
Keputusan Ujian TOCIE 2011-2012 (26/01/2015)
2
Soal Selidik Guru Pelatih
3
DATA TEAC 2015
4
Penempatan LMI - Kuala Lumpur - 16 - 4
5
Penempatan LMI - Negeri Sembilan 16 - 4
6
Penempatan LMI - Melaka - 16 - 4
7
Penempatan LMI - Selangor 16 - 4

Prasiswazah
8
PEPERIKSAAN GANTIAN AKIBAT BENCANA BANJIR
9
SYARAT KEMASUKAN
10
Yuran
11
LAX ACTIVITIES FOR SEMESTER 1, 2016-2017
12
PELAKSANAAN UPM-UKOM 2016
13
Tarikh-Tarikh Penting

Pascasiswazah
14
Borang Keputusan Peperiksaan Komprehensif (C.E) PhD
15
Borang Peperiksaan Komprehensif (C.E) Master tanpa Tesis
16
Borang Penamaan Semula Jawatankuasa Penyeliaan GS-10b
17
Borang Semakan Gred GS-13a
18
Power Point Taklimat Pelajar Baharu Sesi 2014/2015
19
kalender akademik 2016/2017
20
Class Schedule First Semester 2016-2017
21
Penyelaras Program Pasca Siswazah
22
kalender akademik Semester ke-2 16/17

Pentadbiran
23
Borang Kelulusan Bertugas
24
Permohonan Cuti Bersalin
25
Permohonan Cuti Isteri Bersalin (Tidak Berekod)
26
Borang Permohonan Tempahan Makanan
27
SEMINAR MAJLIS DEKAN PENDIDIKAN UNIVERSITI AWAM MALAYSIA, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, 2016.
28
BORANG PERMOHONAN PERKHIDMATAN KENDERAAN DAN JENTERA UNIVERSITI

CV
29
CV Ahmad Fauzi

Resume

Latihan Staf
30
BORANG PENGESAHAN KEHADIRAN LATIHAN (CADE)
31
TAKWIM LATIHAN FPP 2016
32
BORANG PERMOHONAN/ KEBENARAN UNTUK MENGIKUTI LATIHAN KK(1.7.16)

Abstrak
33
Abstract 1-2010
34
Abstract 2-2010
35
Abstract 4-2010
36
Abstract 5-2010
37
Abstract 6-2010
38
Abstract 7-2010
39
Abstract 8-2010
40
Abstract 9-2010
41
Abstract 10-2010
42
Abstract 11-2010
43
Abstract 12-2010
44
Abstract 1-2013
45
Abstract 3-2013
46
Abstract 10-2013
47
Abstract 15-2013
48
Abstract 17-2013
49
Abstract 18-2013
50
Abstract 19-2013
51
Abstract 21-2013
52
Abstract 23-2013
53
Abstract 24-2013
54
Abstract 26-2013
55
Abstract 27-2013
56
Abstract 32-2013
57
Abstract 33-2013
58
Abstract 36-2013
59
Abstract 37-2013
60
Abstract 39-2013
61
Abstract 41-2013
62
Abstract 43-2013
63
Abstract 47-2013
64
Abstract 51-2013
65
Abstract 53-E-2013
66
Abstract 53-M-2013
67
Abstract 55-2013
68
Abstract 1-2012
69
Abstract 2-2012
70
Abstract 3-2012
71
Abstract 4-2012
72
Abstract 5-2012
73
Abstract 9-2012
74
Abstract 10-2012
75
Abstract 12-2012
76
Abstract 18-2012
77
Abstract 20-2012
78
Abstract 21-2012
79
Abstract 28-2012
80
Abstract 29-2012
81
Abstract 1-2011
82
Abstract 4-2011
83
Abstract 5-2011
84
Abstract 6-2011
85
Abstract 7-2011
86
Abstract 8-2011
87
Abstract 11-2011
88
Abstract 12-2011
89
Abstract 13-2011
90
Abstract 15-2011
91
Abstract 16-2011
92
Abstract 17-2011
93
Abstract 18-2011

MY3S
94
Senarai nama pelajar tahun akhir 2014

Penerbitan 2013
95
Bab dalam Buku 2013
96
Chapter in Book 2013
97
Jurnal Berwasit 2013
98
Citation Indexed Journal 2013
99
Jurnal Tidak Berwasit 2013
100
Non-Citation Indexed Journal 2013
101
Buku 2013
102
Book 2013
103
Penerbitan-Penerbitan Lain 2013
104
Others Publication 2013
105
JURNAL BERWASIT 2012
106
CITATION INDEXED JOURNAL 2012
107
JURNAL TIDAK BERWASIT 2012
108
NON-CITATION INDEXED JOURNAL 2012
109
BAB DALAM BUKU 2012
110
CHAPTER IN BOOK 2012
111
BUKU 2012
112
BOOK 2012
113
PENERBITAN-PENERBITAN LAIN 2012
114
OTHERS PUBLICATION 2012
115
GERAN AWAM 2012
116
GERAN SWASTA 2012
117
GERAN ANTARABANGSA 2012
118
PUBLIC FUNDINGS 2012
119
PRIVATE FUNDINGS 2012
120
INTERNATIONAL FUNDINGS 2012
121
ANUGERAH KEBANGSAAN 2012
122
ANUGERAH ANTARABANGSA 2012
123
NATIONAL AWARDS 2012
124
INTERNATIONAL AWARDS 2012
125
ANUGERAH KEBANGSAAN ANTARABANGSA 2013
126
NATIONAL INTERNATIONAL AWARDS 2013
127
Anugerah 2014

BULETIN EDUC 1/2014
128
TEACHING
129
Student Intake 2014
130
Research
131
Publication
132
Conference/Seminar
133
Training
134
Significant Event
135
Contact Us
136
Full BULETIN EDUC
137
Brosur ICERP 2015
138
Buletin Educ Vol. 2/2014
139
ICERP 2015

SEMINAR
140
BUKU PROGRAM DAN ABSTRAK SPPPSM 2014

Penerbitan 2014
141
Jurnal Berwasit
142
Jurnal Tidak Berwasit
143
Bab Dalam Buku
144
Buku
145
Penerbitan-Penerbitan Lain
146
CIJ
147
NCIJ
148
CIB
149
Buku
150
Prosiding
151
Geran Awam
152
Geran Swasta
153
Geran Antarabangsa
154
Awam
155
Swasta
156
Antarabangsa
157
Abstrak 01
158
AA
159
CC

BULETIN EDUC 1/2015
160
Buletin

SWAAKREDITASI
161
SLIDE SWAAKREDITASI

Penerbitan 2015
162
Jurnal Berwasit
163
Jurnal Tidak Berwasit
164
Bab dalam Buku
165
Buku
166
Penerbitan-penerbitan Lain
167
Jurnal Berwasit
168
Bab dalam Buku
169
Buku
170
Penerbitan-penerbitan Lain
171
Geran Awam
172
Geran Swasta
173
Geran Awam
174
Geran Swasta
175
Anugerah 2015
176
Anugerah 2015

SEMINAR PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN 2016
177
SEMINAR PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN 2016

Soal Selidik Tahap Kesediaan Guru Pelatih Untuk Menjalani Latihan Mengajar
178
Soal Selidik Tahap Kesediaan Guru Pelatih Untuk Menjalani Latihan Mengajar

Pusat Sumber
179
Organisasi Pusat Sumber
180
Senarai tesis

Penerbitan 2016
181
Anugerah 2016
182
Anugerah
183
Jurnal Berwasit
184
Konferen Prosiding SCOPUS
185
Lain-Lain Penerbitan
186
Geran Penyelidikan
187
Lain-Lain Jurnal
188
Buku Penyelidikan & Bab dalam Buku

Pasca Siswazah
189
Jadual Kelas Semester Kedua 2016/2017

Kelab Kebajikan dan Rekreasi FPP UPM
190
Ahli Jawatankuasa Kelab FPP
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389468210
0389480119
educ_info@upm.edu.my