Selamat Datang ke Laman Portal
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
Universiti Putra Malaysia
Jumaat - 04 September 2015
 • Twitter
 • Youtube
 • Google
 • FACEBOOK FPP
Pendidikan dan Komunikasi Kesihatan

PENDIDIKAN DAN KOMUNIKASI KESIHATAN 

Ijazah Master Sains (M.Sc.) 

Pengenalan kepada Program

Program ini bertujuan untuk menyediakan calon pascasiswazah dengan pengetahuan dalam bidang pendidikan dan komunikasi kesihatan. Antaranya termasuklah:

 • Pengetahuan tentang prinsip dan konsep berkaitan pendidikan dan komunikasi kesihatan.
 • Pengetahuan tentang penglibatan stakeholder (institusi, komuniti dan individu) dalam program pendidikan dan komunikasi kesihatan.
 • Pengetahuan dalam pengunaan teknologi kotemporari dalam pendidikan dan komunikasi kesihatan.
 • Menjalankan kajian empirikal bagi  menjana pengetahuan dalam bidang pendidikan dan komunikasi kesihatan.

Seseorang calon yang mengikuti program perlu menjalankan kajian empirikal. Calon perlu menyempurnakan pengajiannya dalam jangkamasa sekurang-kurangnya dua semester dan maksimum selama enam semester. Sasaran program ini adalah kepada kakitangan awam dan swasta serta para akademik dari dalam dan luar negara untuk menjadikan mereka pakar dalam bidang Pendidikan dan Komunikasi Kesihatan  

Keperluan Program

Ijazah Master Sains (M.Sc.)

a)           Keperluan kredit untuk bergraduat

Keperluan kerja kursus minimum untuk bergraduat adalah 12 kredit yang terdiri daripada 6 kredit kursus wajib dan 6 kredit kursus elektif. 

 1. i.       Kursus Wajib

Kursus wajib yang diikuti oleh seseorang calon Ijazah Master Sains adalah seperti berikut: 

Kod Kursus

Subjek

Kredit

DCE 5900

Kaedah Penyelidikan

3 kredit

DCE 5950

Statistik untuk Sains Sosial

3 kredit

 1. ii.      Kursus Elektif 

Seseorang calon Ijazah Master Sains diperlukan mengambil 6 kredit kursus elektif. Kursus ini akan ditentukan oleh Jawatankuasa Penyeliaan Pelajar. Kursus yang disyorkan adalah seperti berikut:

Kod Kursus

Subjek

Kredit

DCE 5011

Prinsip Pendidikan Dewasa

3 kredit

KOM 5111

Teori Komunikasi

3 kredit

DCE 5030

Pembinaan Program

3 kredit

PKK 5206

Makanan berfungsi, Nutraseutikal dan Suplemen Dietari

3 kredit

b)      Keperluan Lain

Bagi memenuhi syarat fakulti dan juga mendaftar untuk kursus Master Research (SPS5999)  dan Seminar (SPS5903).  Kursus-kursus lain yang difikirkan penting boleh juga diambil berdasarkan penetapan penyelia. 

 

Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D.) 

a)   Keperluan kredit untuk bergraduat

Keperluan kerja kursus minimum untuk bergraduat adalah 15 kredit yang terdiri daripada 9 kredit kursus wajib dan 6 kredit kursus elektif. 

            i.  Kursus Wajib

Kursus wajib yang perlu diikuti oleh seseorang calon Ph.D adalah seperti berikut:        

Kod Kursus

Subjek

Kredit

 DCE 5920

Kaedah Penyelidikan Kualitatif

3 kredit

 DCE 5951

Analisis dan Interpretasi Data

3 kredit

     Pilih Satu

     DCE 6925

     DCE 6953

 

Kaedah Penyelidikan Kualitatif Lanjutan

Statistik Multivariat untuk Sains Sosial

 

3 kredit

3 kredit

          * Sila lihat keperluan lain untuk kursus persediaan, jika perlu 

            ii. Kursus Elektif

Seseorang calon Ph.D diperlukan mengambil 6 kredit kursus elektif. Kursus ini akan ditentukan oleh Jawatankuasa Penyeliaan Pelajar. Kursus-kursus yang disyorkan adalah seperti berikut: 

Kod Kursus

Subjek

Kredit

DCE 6012

Pembelajaran Dewasa

3 credits

KOM 6111

Teori Komunikasi

3 credits

DCE 6031

Penilaian Program

3 credits

PKK 5301

Pemakanan dan Penyakit Kronik Tidak Berjangkit

3 credits

      b)  Keperluan Lain

            i.  Kursus Persediaan (jika perlu)

Seseorang calon Ph.D yang tidak mengikuti kursus DCE 5900 Kaedah Penyelidikan dan DCE 5950 Statistik untuk Sains Sosial atau (yang setara dengannya) diperingkat Ijazah Master atau tidak mencapai minimum hendaklah mendaftar kursus-kursus tersebut sebagai kursus persediaan Program Ph.D dan lulus dengan minimum gred B.   

      ii. Peperiksaan Komprehensif

Seseorang calon Ph.D mestilah lulus satu peperiksaan komprehensif bertulis dan lisan. Peperiksaan ini diambil setelah menyempurnakan kesemua keperluan kerja kursus yang ditetapkan dalam program pengajiannya. Peperiksaan komprehensif bertujuan untuk menilai pengetahuan pelajar mengenai penyelidikan dan teori berkaitan isu asas dalam bidang pengajian serta  pemahaman pelajar akan kaedah dan rekabentuk penyelidikan yang berkaitan.

    iii.   Seminar (Pembentangan Cadangan Penyelidikan)

Seseorang calon Ph.D diwajibkan mengambil seminar SPS 6903 yang merupakan pembentangan cadangan penyelidikan (1 kredit). Kursus ini perlu diambil selewat-lewatnya pada semester kedua pengajian. Kursus ini akan dinilai dan diberi gred memuaskan/tidak memuaskan. 

iv.  Tesis

Seseorang calon Ph.D diwajibkan mendaftar untuk kursus SPS 6999 Penyelidikan Ph.D. Kursus ini merupakan satu projek penyelidikan dan pada akhir jangkamasa pengajian calon akan menyerahkan satu tesis. Tesis   ini akan dinilai dan satu viva voce akan dijalankan untuk menentukan  kompetensi  calon dalam bidang pengajiannya. 

Kemaskini Terakhir : Wed, 26 Mar 2014 (taufikrahmat)

Polisi Privasi & Keselamatan | Penafian | Notis Hakcipta | Peta Laman | AJK Web |
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome dengan resolusi 1024 x 768
@2013 Universiti Putra Malaysia
 • SIRIM-UKAS
 • Valid CSS!
Kemaskini Terakhir : 04 Sep 2015