DIRECTORY I | FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIES
» DIRECTORY »

DIRECTORY

I
1.
(CIK) IRA ATHIQA BINTI BAHARUDDIN
PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI)
JABATAN PENGAJIAN ASAS PENDIDIKAN
00000
2.
(PROF. MADYA DR.) ISMI ARIF BIN ISMAIL
TIMBALAN DEKAN
JABATAN PEMAJUAN PROFESIONAL DAN PENDIDIKAN LANJUTAN
03-89468232
03-89468226
SEE ALSO
FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIES
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389468210
0389480119
C1519027425